Auditcommissie 21 november 2013 09:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • laden...
  • Bij de interim-controle richt de accountant zich met name op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en werking van de beheersmaatregelen rondom belangrijke processen. De accountant beoordeelt de opzet en het functioneren van de beheersorganisatie en adviseert over mogelijke verbeteringen. Met de accountant en de portefeuillehouder financiën wordt van gedachten gewisseld over de rapportage 2013 van de accountant. Er zijn vooraf geen bijzondere aandachtspunten meegegeven voor de interim-controle. Het is een keuze van de auditcommissie eventueel ongevraagd advies aan de raad uit te brengen.
    laden...
  • Het normenkader en controleprotocol dient jaarlijks te worden vastgesteld door de raad. Deze documenten vormen de basis voor de controle van de jaarstukken door de accountant. Het normenkader is een update van alle regelingen waaraan de accountant dient te toetsen. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. De goedkeurings- en rapporteringstoleranties zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De auditcommissie wordt gevraagd de raad hierover te adviseren.
    laden...
  • laden...