Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Auditcommissie, 23 maart 2017 09:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
23 mrt. 2017, 9:00
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Volgens de planning is de jaarrekening 2016 van de gemeente al zodanig gevorderd dat de accountant is gestart met de controle werkzaamheden. De portefeuillehouder financiën en de accountant worden thans in de gelegenheid gesteld meldenswaardige aandachtspunten, financieel-inhoudelijk of procesmatig, met de commissie te delen.
  • Door de P&C-cyclus efficiënter te organiseren, is het makkelijker op meerdere momenten in het jaar de actuele stand van zaken op te maken. Dat gebeurt in (tussen)rapportages aan de raad. Zo’n werkwijze zorgt ook voor vermindering van losse informatie en voorstellen naar de raad. Standaardisatie, minder (detail)informatie, vaste formats, digitalisering en ‘de basis op orde’ dragen bij aan een kwaliteitsverhoging van deze sturingsinstrumenten. Zo is (bij)sturing op meerdere momenten in het jaar mogelijk, komt de organisatie ‘in control’ en is er betrouwbaar inzicht in de actuele stand van zaken. Vanuit de stuurgroep Modernisering Planning en Controle is een format voor de tussenrapportages nieuwe stijl ontwikkeld. De auditcommissie vervult een klankbordfunctie voor producten vanuit deze stuurgroep. Vandaag wordt de format voor de tussenrapportages ter bespreking aangeboden.
  • De portefeuillehouder financiën/bedrijfsvoering danwel de concerncontroller geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot: - positionering en invulling van de functie concerncontroller; - ontwikkelingen interne controle in relatie tot de accountantscontrole; - nieuwe aanpak kadernota.
  • Voor de behandeling van de jaarrekening 2016 zijn de volgende vergaderdata afgesproken: - donderdag 8 juni 2017 van 09.00 tot 11.00 uur; - donderdag 15 juni 2017 van 09.00 tot 11.00 uur; - woensdag 21 juni 2017 van 09.00 tot 11.00 uur.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen