VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-12-2010 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
4
6
5
10
3
3
3
3
4
6
9
0
Algemene bijlage
Oproeping raadsvergadering 13 december 2010..pdf (pdf, 58.75 KB)
Besluitenlijst raad 13 december 2010.pdf (pdf, 37.59 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage