VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-01-2011 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
1
5
4
3
4
4
2
2
3
5
0
Algemene bijlage
Oproeping raadsvergadering 17 januari 2011..pdf (pdf, 53.14 KB)
Besluitenlijst raad 17 januari 2011.pdf (pdf, 33.89 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage