VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-12-2011 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
1
13
3
6
4
3
3
3
3
3
0
4
3
3
3
3
2
0
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst raad 19 december 2011.pdf (pdf, 56,60 KB)
oproeping 19 raad 19 december 2011.pdf (pdf, 73,69 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage