VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
11
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst raad 7 november 2012.pdf (pdf, 39,42 KB)
Oproep raad 7 november 2012.pdf (pdf, 75,86 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage