VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-05-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
3
6
4
5
4
6
1
1
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 72.91 KB)
Besluitenlijst raad 27 mei 2019.pdf (pdf, 125.54 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage