VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-11-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
9
3
3
3
3
3
3
3
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 75,96 KB)
Besluitenlijst raad 6 november 2019.pdf (pdf, 160,54 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage