VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-11-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
0
4
6
5
4
7
8
8
11
0
4
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
15 Oproeping raadsvergadering 23 november 2020 (pdf, 42,31 KB)
15 Besluitenlijst raad 23 november 2020 (pdf, 313,12 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage