VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-04-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
0
1
0
2
2
2
4
3
13
5
0
8
1
1
1
1
1
2
1
0
0
Algemene bijlage
05 Oproeping raadsvergadering 06-04-2021 (pdf, 380,88 KB)
05 Besluitenlijst raad 6 april 2021 (pdf, 449,98 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage