VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-07-2022 16:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
0
8
2
2
3
7
3
5
0
5
8
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Oproeping 09 raadsvergadering 04072022 (pdf, 20.05 KB)
Raad 4 juli 2022 set moties, amendementen en vragen (pdf, 850.43 KB)
08 Besluitenlijst raad 4 juli 2022 (pdf, 305.8 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage