VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-03-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
3
4
6
3
2
14
1
1
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst raad 19 maart 2012.pdf (pdf, 26,68 KB)
Agenda raadsvergadering 19 maart 2012..pdf (pdf, 70,63 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage