VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-10-2014 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
7
5
3
3
3
3
3
10
5
4
5
3
7
4
5
2
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst raad 20 oktober 2014.pdf (pdf, 177.57 KB)
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 455.4 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage