VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-06-2015 19:30:00 uur


Raadzaal
0
0
0
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 320.2 kB)
05 Besluitenlijst raad 1 juni 2015.pdf (pdf, 57.5 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage