VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-06-2015 17:00 uur


Raadzaal
0
0
1
0
1
2
4
7
7
6
4
2
3
4
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 529.35 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2015.pdf (pdf, 99.87 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage