VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-03-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
2
1
4
6
5
3
4
5
4
1
1
0
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 459.86 KB)
Besluitenlijst raad 30 maart 2015.pdf (pdf, 112.63 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage