VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-11-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 1.29 MB)
Besluitenlijst raad 4 en 10 november 2015.pdf (pdf, 170.08 KB)
Stadspartij over afvalfonds verpakkingen.pdf (pdf, 612.23 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage