VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-10-2015 15:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
2
3
3
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 467.26 KB)
Besluitenlijst raad 5 oktober 2015.pdf (pdf, 74.33 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage