VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-06-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
2
5
6
11
9
14
10
1
0
1
1
1
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 474,63 KB)
Besluitenlijst raad 13 juni 2016.pdf (pdf, 120,80 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage