VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-03-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
4
1
0
0
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 514,55 KB)
Besluitenlijst raad 14 maart 2016.pdf (pdf, 21,31 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage