VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-02-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
2
2
7
4
4
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 53,79 KB)
Besluitenlijst raad 15 februari 2016.pdf (pdf, 86,08 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage