VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-12-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
3
5
3
4
5
5
5
3
5
3
5
9
13
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 90.05 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2016.pdf (pdf, 115.74 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage