VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-05-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
3
2
5
18
3
1
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 499.21 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 23 mei 2016.pdf (pdf, 104.77 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage