VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-04-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
4
3
6
5
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 487.49 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2016.pdf (pdf, 96.05 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage