VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-04-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
4
4
3
6
9
1
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad op 4 april 2016.pdf (pdf, 486.11 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 4 april 2016.pdf (pdf, 123.63 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage