VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-11-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
11
3
3
3
3
3
3
3
2
4
0
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 475.25 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2016.pdf (pdf, 142.41 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage