VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-04-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
1
2
5
4
5
6
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 92.55 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 10 april 2017.pdf (pdf, 104.56 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage