Gemeenteraad 11 december 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

Downloaden audiofragment(en)

Steminformatie

Voor de betekenis van de uitslag wordt verwezen naar de besluitenlijst van deze vergadering.

 • Voorstel tot vaststellen Verordening onroerende zaak belastingen 2018

  Totaal uitgebrachte stemmen: 29

  Voor: 19
  Tegen: 10
  Onthoudingen: 0

  Details

  • Stadspartij Den Helder5 voor
  • CDA4 voor
  • D664 voor
  • VVD3 voor
  • PvdA2 voor
  • GroenLinks1 voor
  • Beter voor Den Helder5 tegen
  • Vrije Socialisten1 tegen
  • Fractie Vermooten1 tegen
  • ChristenUnie1 tegen
  • Behoorlijk Bestuur1 tegen
  • Sociaal Lokaal Den Helder1 tegen
 • Motie M14.1 over de kosten van juridische procedures

  Totaal uitgebrachte stemmen: 30

  Voor: 11
  Tegen: 19
  Onthoudingen: 0

  Details

  • Beter voor Den Helder5 voor
  • GroenLinks1 voor
  • Sociaal Lokaal Den Helder1 voor
  • Vrije Socialisten1 voor
  • Behoorlijk Bestuur1 voor
  • Fractie Vermooten1 voor
  • ChristenUnie1 voor
  • Stadspartij Den Helder5 tegen
  • CDA4 tegen
  • D664 tegen
  • VVD4 tegen
  • PvdA2 tegen
 • Amendement A15.1 over inkomensgrens 120% op Topsportregeling

  Totaal uitgebrachte stemmen: 30

  Voor: 26
  Tegen: 4
  Onthoudingen: 0

  Details

  • Stadspartij Den Helder5 voor
  • Beter voor Den Helder5 voor
  • D664 voor
  • CDA4 voor
  • PvdA2 voor
  • Sociaal Lokaal Den Helder1 voor
  • Vrije Socialisten1 voor
  • Fractie Vermooten1 voor
  • ChristenUnie1 voor
  • Behoorlijk Bestuur1 voor
  • GroenLinks1 voor
  • VVD4 tegen
 • Voorstel tot vaststellen van de deelsubsidieverordening Topsportregeling

  Totaal uitgebrachte stemmen: 30

  Voor: 26
  Tegen: 4
  Onthoudingen: 0

  Details

  • Stadspartij Den Helder5 voor
  • Beter voor Den Helder5 voor
  • D664 voor
  • CDA4 voor
  • PvdA2 voor
  • Sociaal Lokaal Den Helder1 voor
  • Vrije Socialisten1 voor
  • Fractie Vermooten1 voor
  • ChristenUnie1 voor
  • Behoorlijk Bestuur1 voor
  • GroenLinks1 voor
  • VVD4 tegen
 • Amendement A17.1 over onder meer garantstelling Theater De Kampanje

  Totaal uitgebrachte stemmen: 29

  Voor: 10
  Tegen: 19
  Onthoudingen: 0

  Details

  • Beter voor Den Helder5 voor
  • Sociaal Lokaal Den Helder1 voor
  • Vrije Socialisten1 voor
  • Behoorlijk Bestuur1 voor
  • Fractie Vermooten1 voor
  • ChristenUnie1 voor
  • Stadspartij Den Helder5 tegen
  • CDA4 tegen
  • D664 tegen
  • VVD4 tegen
  • PvdA2 tegen
 • Amendement A17.2 over de bijdrage aan Theater De Kampanje

  Totaal uitgebrachte stemmen: 29

  Voor: 19
  Tegen: 10
  Onthoudingen: 0

  Details

  • Stadspartij Den Helder5 voor
  • D664 voor
  • VVD4 voor
  • CDA4 voor
  • PvdA2 voor
  • Beter voor Den Helder5 tegen
  • Vrije Socialisten1 tegen
  • Fractie Vermooten1 tegen
  • ChristenUnie1 tegen
  • Behoorlijk Bestuur1 tegen
  • Sociaal Lokaal Den Helder1 tegen
 • Voorstel met betrekking tot de exploitatie van Theater De Kampanje

  Totaal uitgebrachte stemmen: 29

  Voor: 19
  Tegen: 10
  Onthoudingen: 0

  Details

  • Stadspartij Den Helder5 voor
  • D664 voor
  • VVD4 voor
  • CDA4 voor
  • PvdA2 voor
  • Beter voor Den Helder5 tegen
  • Vrije Socialisten1 tegen
  • Fractie Vermooten1 tegen
  • ChristenUnie1 tegen
  • Behoorlijk Bestuur1 tegen
  • Sociaal Lokaal Den Helder1 tegen
 • Motie M17.1 over het monitoren van Theater De Kampanje

  Totaal uitgebrachte stemmen: 29

  Voor: 19
  Tegen: 10
  Onthoudingen: 0

  Details

  • Stadspartij Den Helder5 voor
  • D664 voor
  • VVD4 voor
  • CDA4 voor
  • PvdA2 voor
  • Beter voor Den Helder5 tegen
  • Vrije Socialisten1 tegen
  • Fractie Vermooten1 tegen
  • ChristenUnie1 tegen
  • Behoorlijk Bestuur1 tegen
  • Sociaal Lokaal Den Helder1 tegen