VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-03-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
2
3
3
17
4
6
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 91.6 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 20 maart 2017.pdf (pdf, 121.19 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage