VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-11-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
3
6
3
5
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 83.88 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 20 november 2017.pdf (pdf, 89.75 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage