VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-02-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
4
4
4
2
2
6
1
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 96.21 KB)
Besluitenlijst raad 27 februari 2017.pdf (pdf, 116.52 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage