VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-11-2017 16:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
2
6
2
2
2
2
2
2
2
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 93.3 KB)
Besluitenlijst raad 30 oktober, 8 november 2017.pdf (pdf, 234.42 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage