VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-12-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
2
5
4
6
10
4
2
2
2
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 86.44 KB)
Besluitenlijst raad 3 december 2018.pdf (pdf, 118.95 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage