VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-12-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
4
4
Commissiekamer 2
6
Raadzaal
3
4
4
6
4
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 77.85 KB)
Besluitenlijst raad 17 december 2018.pdf (pdf, 116.34 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage