VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-05-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
4
6
2
2
3
3
2
2
2
2
4
3
2
0
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 87.37 KB)
Besluitenlijst raad 7 mei 2018.pdf (pdf, 126.86 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage