VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-12-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
2
3
5
5
4
3
5
8
9
4
9
4
7
15
1
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 74,72 KB)
14 Besluitenlijst raad 16 december 2019.pdf (pdf, 185,28 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage