VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
2
2
2
13
7
6
4
7
10
1
1
1
0
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 73.57 KB)
Besluitenlijst raad 16 september 2019.pdf (pdf, 134.51 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage