VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-06-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
3
8
11
9
11
13
13
6
4
5
3
9
9
1
1
1
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 71.44 KB)
Besluitenlijst raad 24 juni 2019.pdf (pdf, 134.92 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage