VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-11-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
6
6
4
3
8
4
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage