VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
2
0
5
5
5
11
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 75.82 KB)
Besluitenlijst raad 4 november 2019.pdf (pdf, 140.36 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage