VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-10-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
7
4
5
10
1
0
Algemene bijlage
Oproep vergadering gemeenteraad.pdf (pdf, 76.68 KB)
Besluitenlijst raadsvergadering 7 oktober 2019.pdf (pdf, 189.58 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage