VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-11-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
6
0
1
0
7
2
1
7
10
10
0
6
4
4
7
7
0
0
Algemene bijlage
15 Oproeping raadsvergadering 01-11-2021 (pdf, 200,23 KB)
16 Besluitenlijst raad 1 november 2021 (pdf, 358,24 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage