VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-06-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
0
2
10
9
12
10
7
8
12
4
11
22
0
4
4
3
2
1
1
0
0
Algemene bijlage
07 Oproeping raadsvergadering 14-06-2021 (pdf, 201.51 KB)
08 Besluitenlijst raad 14 juni 2021 (pdf, 462.59 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage