VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-12-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
0
2
4
6
5
6
5
4
0
14
7
4
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
18 Oproeping raadsvergadering 20-12-2021 (pdf, 45,99 KB)
19 Besluitenlijst raad 20 december 2021 (pdf, 370,26 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage