VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-09-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
0
3
7
4
6
0
7
1
1
1
2
0
0
Algemene bijlage
14 Oproeping raadsvergadering 27-09-2021 (pdf, 203.39 KB)
15 Besluitenlijst raad 27 september 2021 (pdf, 377.25 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage