VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 02-11-2009 17:00 uur


Raadzaal
1
0
0
1
1
0
1
1
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage