VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 23-02-2009 17:00 uur


 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage