VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 10-10-2011 18:00 uur


Raadzaal
1
0
0
0
2
5
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage