VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 04-04-2011 19:30 uur


Raadzaal
1
0
0
1
2
1
0
1
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage