VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 15-10-2012 18:00:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage